หลายคนนั้นมีความชื่นชอบในงานศิลปะ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายแขนงด้วยกัน ทั้งภาพวาด ภาพเขียน ดูต่อ »