ยังคงมีสัตว์แปลกๆ รูปร่างหน้าตาหาดูได้ยากมาฝากกันอย่างต่อเนื่องเช่นเคยครับในช่วงนี้ วันนี้เราจะพาไปดูแมลงที่เหมือนกับเอาถั่วลิสงมาติดไว้บนหัวชนิดนี้กัน แปลกดีน่ะ ดูต่อ »