เพจ MySci ได้โพสต์ภาพของแมลงประหลาดที่เรียกกันว่า แมลงสาบทะเล ดูต่อ »