โลกของเราใบนี้ยังคงเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสน ไม่เว้นแม้แต่สิ่งมีชีวิตในอดีตกาลที่มีชีวิตอยู่ในช่วงที่มนุษย์ยังไม่ถือกำเนิด อย่างเช่นไดโนเสาร์เป็นต้น และยังมีสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดที่มนุษย์ศึกษาค้นคว้าจากซากของพวกมันที่ยังเหลืออยู่ ดูต่อ »