เมื่อหลายคนได้เห็นเจ้าแมลงตัวนนี้อาจจะร้องเฮ้ย! เหมือนๆ กัน เพราะมันดูเหมือนว่าจะเป็นแมงป่องที่มีปีก ดูต่อ »