คนเรานั้นเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นในสิ่งที่เราใฝ่ฝันได้ แม้ว่าเราจะเกิดมาไมาสมประกอบหรือมีปมด้อยแตกต่างจากคนอ่นก็ตาม สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นโดย ดูต่อ »