คนเราปกติจะต้องแปรงฟันวันละ 2 ครั้งนั่นก็คือในตอนเช้าและก่อนนอน เพราะมันคือกิจวัตรที่เราๆ ดูต่อ »