ใครที่กำลังสร้างบ้านและโดยเฉพาะคนที่สร้างบ้านแบบสองชั้น สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือบันไดครับ สิ่งที่จะพาเราขึ้นไปยังชั้นที่สอง แต่ดูเหมือนว่าหลายๆ ดูต่อ »