นี่คือ Jacob Sheep  แกะโบราณขนาเกลางที่คาดกันว่ากำ ดูต่อ »