หากพูดถึงเมืองหลวงใหญ่ๆ ทั่วโลกรวมถึงบ้านเราด้วยคงจะประสบปัญหาหลายด้านเหมือนๆ กัน ทั้งการจราจรที่ติดขัด ดูต่อ »