หากเอ่ยชื่อ  Mark Zuckerberg  ขึ้นมาในยุคนี้คงจะมีแต่คนแก่กับเด็กเกิดใหม่ที่ไม่รู้จัก ดูต่อ »