นี่คือเจ้าเสือโคร่งที่มีชื่อว่า Taj เป็นเสือโคร่งเบงกอลที่มีความผิดปกติของยีน ทำให้มันมีสีขาวผสมกับสีปกติ ดูต่อ »