ภาพที่ทุกท่านได้เห็นกันนี้เป็นเสือโคร่งที่ไม่เหมือกับเสือโคร่งทั่วไป เพราะนี่คือ Sumatran tiger ดูต่อ »