ยังคงเป็นเลขดับอีกชุดที่พี่น้องคอหวยหลายๆ ท่านให้ความสนใจสำหรับ เลขดับโกสัมพี แม้ช่วงหลังจะดูเงียบๆ ดูต่อ »