ในยุคที่ป่าไม้ลดน้อยลง โลกร้อนขึ้น ประชากรมนุษย์ก็เพิ่มขึ้น กัดกินทรัพยากรของโลกไปแทบจะหมดสิ้นแล้ว ดูต่อ »