ที่เห็นกันอยู่นี้คือกลุ่มเมฆที่มีชื่อว่า เมฆจานบิ หรือ ดูต่อ »