หลายคนจะต้องสะดุดตากับผมที่โดดเด่น สำหรับเจ้า เป็ดหุบเขา (Hooded ดูต่อ »