เต่าคองู! เต่าที่คอย้าวยาว หดเข้าไปในกระดองไม่ได้

สัตว์บนโลกของเราใบนี้ล้วนแต่มีชนิดที่แปลกๆ ธรรมดาโดยทั่วไปพวกมันเป็นสวยพันธุ์เดียวกันจะมลักษณะคล้ายๆ กัน แต่ก็จะมีบางชนิดที่ดูแตกต่างและพิเศษไปกว่าชนิดอื่นๆ ดูต่อ »