เมืองขยายตัว! เดนมาร์กสร้างเกาะเทียมพักผ่อนกลางน้ำ สวยโมเดิร์นมาก

โลกของเราใบนี้นับวันจะมีแต่แคบลง ด้วยจำนวนผู้คนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละวัน แต่ละเดือน ดูต่อ »