ใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างเจ้าสุนัข แมว หรือว่าสัตว์อื่นๆ นั้นจะรู้ว่าพวกมันมีความฉลาดไม่น้อย ดูต่อ »