หลายคนเวลานั่งเครื่องอะไรก็ตามมักจะขอติดหน้าไว้ก่อน ไม่ว่าจะเป็นรถเมย์ หรือเครื่องบิน รวมถึงตัวเราเองด้วย ดูต่อ »