ความเข้าใจที่ผิดๆ มองอีกอย่างเป็นอีกอย่างนั้นเกิดขึ้นได้เสมอและเกิดขึ้นได้กับทุกๆ คน  อย่างเช่นหนุ่มออฟฟิศชาวจีนรายนี้ที่ตัดสินใจซื้อลูกหมาตัวน้อยสีดำมาเลี้ยง ดูต่อ »