ทุกๆ คนนั้นมักจะเกิดมาพร้อมกับความสามารถ ความชอบ ความถนัดที่แตกต่างกันออกไป ดูต่อ »