เพจสำรวจโลกได้โพสต์ภาพของต้นไม้ประหลาดระบุถึง Socotra Island หรือ ดูต่อ »