เจ้าของความงดงามที่ทุกท่านได้เห็นกันอยู่นี้คือเจ้า Hooded Visorbearer ซึ่งเป็นสายพันธุ์ฮัมมิงเบิร์ดที่พบได้ในประเทศบราซิล ดูต่อ »