เชื่อว่าหลายคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกราบ้านช่องอันดูมีแต่สีเทาๆ สีคอนกรีต แสงสีเสียง มลพิษผู้คนอันวุ่นวาย ดูต่อ »