หน้าตาเข้ากับชื่อเสียเลยเกินสำหรับเจ้าอึ่งผี  หรือ อึ่งกรายลายเลอะ หรือ ดูต่อ »