ที่ทุกท่านได้เห็นกันนี้ไม่ใช่เม่นแต่มันคือสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่า อีคิดนา(Echidna) ไม่รุ้ว่าคิดอะไรนักหนา มันเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายเม่นตัวเล็ก ดูต่อ »