ภาพที่ทุกท่านได้เห็นกันอยู่นี้ไม่ได้ถูกตัดต่อแต่อย่างใด หากแต่ว่ามันคือภาพของ Al Naslaa ดูต่อ »