มาพร้อมกับลวดลายที่งดงามแต่แฝงไว้ด้วยความอันตรายนี่คือ หอยเต้าปูน สัตว์นักล่าที่ถูกจัดอยู่ในประเภทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง พบได้ตามแนวปะการัง ดูต่อ »