หลายคนนิยมเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อนคลายเหงา เพราะพวกมันถือเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์โดยเฉพาะ สนุัขและแมว ที่ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของมนุษย์ในปัจจุบัน ดูต่อ »