ปกติสัตว์ทุกชนิดบนโลกใบนี้จะต้องมีรูทวารไว้ขับถ่ายของเสีย กินไปแล้วก็ต้องปล่อยกากออกมา แต่กลับมีสัตว์ชนิดหนึ่งไม่มีรูทวารซะอย่างนั้น พวกมันใช้ชีวิตแบบไหน ดูต่อ »