เป็นข้อมูลที่คอหวยจะมองข้ามไม่ได้อีกชุดหนึ่งที่ปล่อยออกมาอีกแล้วในงวดนี้ครับ สำหรับ หวยเลขใบโพธิ์ หลังจากที่ให้โชคล่างไปตรงๆ ดูต่อ »