หลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้นำเอา หวยสิบหน่วยล่าง มาฝากพี่น้องสมาชิกตามคำเรียกร้องกันไปแล้ว แต่ว่าก็ยังมีหวยอีกชุดที่ต้องคามไว้เช่นกันกับ ดูต่อ »