เป็นหวยเด็ดอีกชุดที่น่าสนใจและเคยให้เลขเด็ดสามตัวตรงๆ มาแล้วชุดนี้ สำหรับ หวยศิษย์ตถาคตสายวัดป่า ดูต่อ »