ปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ หวยบารมีเหล็กไหล หนึ่งในชุดเลขเด็ดที่คอหวยยังคงให้ความสนใจและเฝ้าติดตามผลงานกันอยู่ตลอด และเลขนั้นก็ยังคงเข้าอยู่เรื่อยๆ ดูต่อ »