หลังจากงวดที่ผ่านมาให้เลขเด็ดเข้าล่างไปเต็มๆ สำหรับ หวยบารมีเหล็กไหล มาในงวดนี้พี่น้องหลายๆ ดูต่อ »