ข่าวนี้ดูแปลกดีเหมือนกันนะพี่น้องคอหวย เมื่อชาวบ้านใน อ.โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ดูต่อ »