ขึ้นชื่อว่าประเทศไทยไม่ว่าอะไรก็เอามาตีเป็นหวยเป็นเลขเด […] ดูต่อ »