โลกของเราทุกวันนี้นับวันจะคาดเดากันไม่ได้จริงๆ น่ะครับ บางครั้งก็เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ที่รุนแรงตาที่เราได้เห็นกันในข่าว ดูต่อ »