ในยุคที่โลกนั้นเสื่อมโทรม ทำให้หลายประเทศทั่วโลกต้อวงร่วมกันหาวิธีแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไป การอนุรักษ์สิ่วงแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆ อย่ามองข้ามนะครับ ดูต่อ »