โลกของเราใบนี้เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตสุดแปลก ขนาดที่บ้านของผู้เขียนยังมีสิ่งมีชีวิตแปลกๆ เลย  มีทั้งความฉลาด ดูต่อ »