บนโลกใบนี้มีสิ่งมีชีวิตที่มีพิษร้ายอยู่มากมายหลายชนิดที่รู้จักกันเป็นอันดับต้นๆ ก็ต้องพวกงูต่างๆ อย่างเช่นงูเห่า ถือเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงเป็นอันดับต้นๆ ดูต่อ »