คนเราเลือกเกิดไม่ได้ หลายคนนั้นอาจจะเคยตัดพ้อคำนี้เมื่อยามที่กำลังท้อ แต่บอกเลยว่ามันคือความจิงที่สุดที่ว่าคนนเรานั้น เลือกเกิดไม่ได้ ดูต่อ »