ช่วงนี้บ้านเราก็กำลังอย่างกลายเข้าสูงช่วงของฤดูหนาวอย่างเต็มตัวกันแล้ว การท่องเที่ยวตามยอดภูทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นก็เริ่มคึกคักกันมากแล้วในตอนนี้ ยิ่งเข้าใกล้ช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ยิ่งจะคึกคักมากๆ ครับ ดูต่อ »