ปัจจุบันความทนทานของหน้าจอสมาร์ทโฟนถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ซื้อให้ความสำคัญ เพราะหน้าจอถือเป็นส่วนสำคัญบนสมาร์ทโฟนไม่แพ้ชิ้นส่วนอื่นๆ เลย และเป็นที่ทราบกันดีว่าในตอนนี้ ดูต่อ »