มนุษย์เรานั้นมีความปราถนาที่จะมีชีวิตยืนยาวเป็นอมตะ เพื่อจะได้เห็นโลกนานๆ แต่การจะอยู่ได้อย่างนั้นมันเป็นไปได้ หรือหากบางทีก็อยากจะข้ามเวลาไปยังอนาคตได้ ดูต่อ »