ภาพที่ทุกท่านได้เห็นกันนี้ทางเพจสำรวจโลกระบุว่าเป็น หนอนหนวด หรือ Terebellidae ดูต่อ »