ที่ทุกท่านได้เห็นกันนี้คือสิ่งมีชีวิตหน้าตาแปลกประหลาด มีเขาที่สวยงาม มันคือ saola ดูต่อ »