โลกใบนี้เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตมากมาย รวมถึงมนุษย์เราด้วย แต่ว่าคนเรานั้นต่างจากสัตว์ทั่วไปตรงที่มักจะมีอารมณ์ มีความร้สึก ดูต่อ »